Міжнародний Рух Ґраля

Міжнародний Рух Ґраля – це вільне позаконфесійне об’єднання.

Невдовзі після початку видання написаного Абд-ру-шином Послання Ґраля «У Світлі Істини» з’явилися люди, які намагалися жити, виходячи зі знання про Творіння, поданого у Посланні Ґраля. А коли люди збираються, щоб утілити в життя певні завдання, завжди потрібна угода, яка регулює співпрацю. Це стосується, звичайно, і вільних об’єднань, що виникали з 1927 року, і утворили першооснову Руху Ґраля.

Абд-ру-шин не мав наміру ні заснувати нову церкву, секту чи релігію, ні очолити таку. Його Послання Ґраля звертається до окремої людини, оскільки внаслідок власних зусиль вона сама має дійти необхідного усвідомлення.

Рух Ґраля – це не організація з правового погляду, а збірне поняття для ідейних зусиль у поширенні знання Послання Ґраля та втіленні його в життя в усіх областях. Щодо цих прагнень та об’єднань, що виникали, та сформувалися у Рух Ґраля, Абд-ру-шин у 1927 році сказав:

“Навіть якщо я радісно вітаю ці об’єднання, я все ж таки не можу ними керувати, не можу також у них брати участь, тому що подібні прагнення зрештою завжди виявляються кайданами для того, навколо кого вони групуються. […] Я повинен бути і залишатися вільним у тому, що мені треба сказати!»”

Об’єднання людей, які визнають себе прихильниками Послання Ґраля, створюють основу та зовнішні рамки для того, щоб можна було проводити години спільного Богошанування та свята Ґраля. Ці короткі, найчастіше недільні, години Богошанування багато хто розглядає як найвищу точку свого щотижневого життя. У приміщеннях Руху Ґраля, що служать лише для цієї мети, в музичному обрамленні та квітковому прикрашенні щоразу читається доповідь з Послання Ґраля та на завершення промовляється молитва.

Поряд із розповсюдженням Послання Ґраля, одне з головних завдань Міжнародного Руху Ґраля – уможливити проведення у недільні та святкові дні годин Богошанування для попечатаних прихильників та зацікавлених читачів Послання Ґраля. Проведення годин Богошанування та свят Ґраля, організація лекцій, читань, вечорів-зустрічей, семінарів, заходів для дітей та юнацтва, художніх виставок, концертів тощо складає ідейне поле діяльності Руху Ґраля. Крім того, Міжнародний Рух Ґраля організовує і заходи, що поширюються на різні країни.
Для підтримки потрібна, зрозуміло, організаційна структура, яка зведена до мінімуму і завжди бере до уваги раціональні зміни. Каркас Міжнародного Руху Ґраля утворюють національні рухи Ґраля приблизно у сорока країнах. Обов’язком керівників кіл Ґраля, національних рухів Ґраля та керівника Міжнародного Руху Ґраля є сприяння названим завданням та їх координація.

У коло Ґраля збираються люди, основою життя яких є книга «У Світлі Істини – Послання Ґраля» Абд-ру-шина. Незалежно від віросповідання та конфесії Послання Ґраля звертається безпосередньо до окремої людини і пропонує їй шлях до пізнання Бога, світу та себе самої.

Визнання себе прихильником Послання Ґраля – це особисте рішення, яке не прив’язує ні до руху Ґраля, ні до кола Ґраля. Кола Ґраля є в багатьох містах та країнах. Вони підтримуються добровільними зобов’язаннями та внесками. У неділю та в особливі святкові дні проводяться години спільного Богошанування.

Крім годин Богошанування, Абд-ру-шин встановив і свята Ґраля. І те й інше у ході та проведенні упорядковані Абд-ру-шином. Ці приписи вважаються для Руху Ґраля обов’язковими.
Власники місць Богошанування та храмів Міжнародного Руху Ґраля – це переважно самостійні суспільно корисні об’єднання та фонди в окремих країнах. Поруч із ними для розповсюдження літератури Ґраля працюють видавництва. Ці юридичні особи фінансуються переважно за рахунок добровільних внесків.

Окрема людина не має жодних зобов’язань щодо об’єднання, але й жодних прав. Про можливе членство у релігійних групах чи церквах не питається. Нині є понад 40 000 попечатаних осіб, які намагаються жити за змістом Послання Ґраля. Коло читачів та сприяючих осіб набагато ширше.
Більше інформації про Рух Ґраля ви отримаєте за адресою, вказаною нижче: