У Світлі Істини – Послання Ґраля

Три томи твору «У Світлі Істини» містять загалом 168 доповідей, які, побудовані за змістом один на одному, дають повну картину сукупного Творіння.

Це всеосяжне роз’яснення Світобудови, що базується на відомих нам законах природи, дозволяє читачеві розпізнати приховані взаємозв’язки у житті та завдяки цьому пропонує цінну життєву допомогу.

Доповіді, зібрані у цій книзі, виникли між 1923 та 1938 роками.

Твір «У Світлі Істини» став широко відомим насамперед тому, що пропонує переконливі відповіді на важливі питання людського буття, як-от сенс життя, справедливість у долі, продовження життя після смерті. На даний момент цей твір перекладений 22 мовами та доступний у країнах усього світу.

Метою автора було наблизити читача до істинного життя, надати йому повноцінний імпульс для розвитку своєї особистості та привести його на шлях пізнання, який містить і Богопізнання. Доповіді, що зібрані у творі «У Світлі Істини», повинні стати при цьому «світочем та опорою» незалежно від релігійних поглядів та конфесійної належності людини. Абд-ру-шин не хотів засновувати ні нову релігію, ні секту.

Роз’яснення, дані у творі «У Світлі Істини», будуються на засадах простих та зрозумілих законів природи, що діють як у зовнішньому світі, так і у внутрішньому душевному житті. Вони звертаються до людського досвіду, показують сильні та слабкі сторони і вказують на приховані недоліки, але також і на багато можливостей, які повсякденне життя пропонує для духовного прогресу. Тим самим читач має змогу знайти у власному житті та усвідомити як істинне те, що міститься у доповідях. Таким чином, особисто пережитий досвід може поєднатися з логічними висновками і дати всеосяжну цілісну картину світу, в якій нема розділення між природничо-науковими та релігійними пошуками Істини.

Твір «У Світлі Істини» має підзаголовок «Послання Ґраля». Поняття «Ґраль» сьогодні у більшості випадків пов’язують з образами томління та видіннями, переданими у міфах, сказаннях та насамперед у творах мистецтва. Але Абд-ру-шин пояснює, що ці перекази ґрунтуються на об’єктивній реальності, яка має головне значення для існування та підтримки усього Творіння.

І це ясний шлях, який описує твір «У Світлі Істини». Він не має нічого спільного з містикою або езотеричною відірваністю від реальності, але при цьому, так само як і первісне вчення Христа, висуває серйозні вимоги до індивідуума. Бо це повинно сприяти не лише самостійному, неупередженому, об’єктивному мисленню, а насамперед і «твердому волінню до добра». Це праця над самим собою, і в служінні ближньому вона може привести людину до духовної зрілості.

Ось деякі з багатьох тем, на які твір «У Світлі Істини» пропонує відповіді:

Відповідальність та доля/карма
Смерть та повторні земні життя/реінкарнація
Гріхопадіння та первородний гріх
Загальний огляд поцейбічного та потойбічного світів
Милість та Любов Творця
Тіло, душа і дух
Син Божий та Син Людський